Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch

Cập nhật:
Lượt xem: 2.252

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 252/TB-VPCP truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch ngày 04/7, sau khi nghe đại diện Bộ VHTTDL báo cáo tình hình hoạt động của ngành Du lịch  thời gian qua và ý kiến của các đại biểu, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân – Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch kết luận:

Bộ VHTTDL – cơ quan thường trực Ban chỉ đạo cần nghiêm túc rút kinh nghiệm trong hoạt động của Ban chỉ đạo, cần phải phát huy hơn nữa vị trí, vai trò của BCĐ trong hoạt động quản lý nhà nước về du lịch, thực hiện đúng chế độ họp thường kỳ của BCĐ. Trong thời gian tới, cần tập trung triển khai thực hiện các công việc: Kiện toàn BCĐ Nhà nước về du lịch, hoàn thiện Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch, trình Trưởng Ban Chỉ đạo trong tháng 7/2012; Chuẩn bị kỹ nội dung và gửi tới BCĐ dự kiến họp vào tháng 11/2012; Rà soát và yêu cầu các địa phương củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo về du lịch tại địa phương, thông báo về Văn phòng BCĐ Nhà nước về Du lịch Trung ương; Xây dựng kế hoạch kiểm tra tình hình phát triển du lịch tại các địa phương. Phấn đấu tổ chức ít nhất 03 đợt kiểm tra trong các tháng 8,9 và tháng 10/2012.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng giao Bộ VHTTDL thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau đây:

Thứ nhất: Chủ trì tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc về du lịch vào tháng 8/2012 (nội dung tập trung vào các vấn đề: Đánh giá về sự phát triển của du lịch Việt Nam 2010-2011, 06 tháng đầu năm 2012, trong đó đặc biệt làm rõ hiện trạng sản phẩm du lịch, hiệu quả du lịch; kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển du lịch đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; kế hoạch 02 năm xây dựng đủ hệ thống Nhà vệ sinh đạt yêu cầu chất lượng phục vụ khách du lịch tại các khu, điểm du lịch; Kế hoạch phát triển, nâng cao số lượng và chất lượng đội ngũ hướng dẫn viên, thuyết minh viên du lịch các tỉnh, thành trong cả nước; kế hoạch nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thống kê du lịch).

Thứ hai: Để chuẩn bị cho hội nghị trực tuyến toàn quốc, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân giao Bộ VHTTDL chủ động triển khai các nhiệm vụ:

Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương khảo sát thực trạng, xây dựng quy hoạch, kế hoạch xây dựng hệ thống nhà vệ sinh phục vụ khách du lịch trên địa bàn trong đó nêu rõ số lượng nhà vệ sinh du lịch sẽ được xây dựng trong năm 2012 và các năm tiếp theo, kinh phí từ ngân sách địa phương và các nguồn xã hội hóa, Bộ VHTTDL tổng hợp, báo cáo kết quả tại Hội nghị.

Yêu cầu các địa phương xây dựng phương án tổ chức, chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường các hoạt động tuần tra, kiểm tra, đảm bảo an ninh, trật tự tại địa bàn, tại các khu, điểm du lịch của mình, đảm bảo an toàn cho khách du lịch trong suốt chuyến du lịch, báo cáo kết quả tại Hội nghị.

Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát lại Quy hoạch đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực du lịch. Trên cơ sở đó, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể về phát triển, nâng cao số lượng, chất lượng đội ngũ hướng dẫn viên, thuyết minh viên du lịch đáp ứng nhu cầu các tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch

Thứ ba: Bộ VHTTDL xây dựng Kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển du lịch đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, nêu rõ thời hạn hoàn thành cho từng đề án, chương trình. Trước mắt, khẩn trương tập trung xây dựng, hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Quý IV/2012 các đề án, chương trình sau: Chương trình quản lý chất lượng du lịch; Đề án phát triển du lịch biển đảo và vùng ven biển Việt Nam đến năm 2020; Đề án phát triển du lịch các tỉnh biên giới; Chương trình Xúc tiến du lịch quốc gia đến năm 2015, định hướng đến năm 2020; Chương trình điều tra, đánh giá, phân loại và xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên du lịch; chương trình áp dụng tài khoản vệ tinh du lịch; Đề án phát triển du lịch cộng đồng kết hợp với xóa đói giảm nghèo và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn…

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương xây dựng và ban hành trong Quý IV kế hoạch hành động nhằm đảm bảo từ năm 2013 du lịch Việt Nam đáp ứng căn bản yêu cầu "Vệ sinh - Văn minh - Lịch sự”.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng Bộ, ngành, địa phương có liên quan: Bộ Công an phối hợp với các địa phương đảm bảo an ninh, trật tự xã hội, an toàn cho khách du lịch, giải quyết tình trạng chèo kéo, cướp giật, lừa đảo khách du lịch đặc biệt là tại các trung tâm đô thị lớn. Bộ Công Thương được giao nhiệm vụ phối hợp với các địa phương giải quyết vấn đề nâng giá, ép giá khách du lịch tại các điểm du lịch. Bộ Ngoại giao tiếp tục cải tiến, đơn giản hóa thủ tục về vấn đề visa, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách quốc tế vào Việt Nam du lịch…

Nguồn: : VPCP