Họp Ban chỉ đạo Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch vùng Đông Bắc lần thứ VIII tại Tuyên Quang

Cập nhật:
Lượt xem: 2.276

- Ngày 09/7/2012, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn - Trưởng Ban chỉ đạo Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch vùng Đông Bắc lần thứ VIII tại Tuyên Quang, đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo lần thứ nhất.

Tại cuộc họp, sau khi nghe báo cáo công tác chuẩn bị, dự thảo Kế hoạch tổng thể của Ngày hội và ý kiến của các thành viên dự họp, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn chỉ đạo Ban tổ chức, các đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung, công việc. Theo đó, Vụ Văn hóa dân tộc bổ sung chủ đề Ngày hội, chương trình giới thiệu tiềm năng, quảng bá, liên kết phát triển Du lịch vùng Đông Bắc, hoàn chỉnh kế hoạch tổng thể tổ chức Ngày hội...;Tổng cục Du lịch chủ trì chương trình giới thiệu tiềm năng, quảng bá, xúc tiến, liên kết phát triển du lịch các địa phương vùng Đông Bắc; xây dựng kế hoạch, phối hợp với Ban tổ chức quảng bá và hướng dẫn các doanh nghiệp lữ hành để xúc tiến, quảng bá, thu hút khách du lịch tham dự Ngày hội; Văn phòng Bộ có trách nhiệm chủ trì tổ chức họp báo giới thiệu về Ngày hội trong khoảng từ ngày 10-15/9/2012 tại thủ đô Hà Nội.

Thứ trưởng đề nghị tỉnh Tuyên Quang với vai trò là địa phương đăng cai tổ chức tiếp tục chuẩn bị các điều kiện về nội dung, vật chất, kỹ thuật đảm bảo tổ chức Ngày hội, thành lập các tiểu ban để trực tiếp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. Bên cạnh đó, các tỉnh, thành tham gia cần xây dựng kế hoạch tham gia Ngày hội phù hợp với đặc điểm, tình hình địa phương.

Dự kiến, Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch vùng Đông Bắc lần thứ VIII tại Tuyên Quang sẽ diễn ra từ 27-30/9/2012. 

 

Phạm Thanh