UNWTO kêu gọi quốc tế đảm bảo an toàn du lịch ven biển

Cập nhật:
Lượt xem: 2.027

Ngày 25/7, Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) đã kêu gọi cộng đồng quốc tế cần đề cao việc đảm bảo an toàn cho du lịch ven biển như là một ưu tiên ở các địa danh du lịch khai thác lĩnh vực này.

Ủy ban Đạo đức du lịch của UNWTO nhấn mạnh vai trò quan trọng của các biện pháp đảm bảo an toàn ở các bãi biển và các bến du thuyền trên toàn cầu. Theo đó, các nước cần nâng cao nhận thức về nhu cầu thiết yếu tăng cường các biện pháp an toàn thích hợp và cung cấp thông tin chính xác cho du khách nhằm ngăn ngừa các tai nạn nguy hiểm tại các khu vực du lịch ven biển.

Ngoài ra, các khu du lịch cũng cần tăng cường các cảnh báo an toàn bằng tín hiệu và cờ nhằm giúp du khách nhận biết về các điều kiện hoặc khu vực nguy hiểm cũng như sự cần thiết bắt buộc phải bố trí người cứu đắm và phao cứu sinh để hỗ trợ công tác cứu nạn ngay cả không phải trong thời kỳ cao điểm của mùa du lịch.

Phát biểu trước báo giới, Giám đốc Tổ chức Du lịch ven biển an toàn Caroline Danneels nêu rõ, Ủy ban trên đại diện các cơ quan du lịch thế giới thực hiện các cam kết thúc đẩy các giá trị của đạo đức du lịch bằng cách cân bằng giữa các tiêu chuẩn đạo đức và các hoạt động kinh doanh.

Giám đốc Danneels đặc biệt lưu ý đến các vấn đề đạo đức trong du lịch bao gồm cuộc chiến chống buôn bán người, bóc lột tình dục, đặc biệt đối với phụ nữ và trẻ em, bình đẳng giới và cải thiện sự tiếp cận du lịch, bảo vệ khách hàng và các công ty du lịch.

Tổ chức Du lịch ven biển an toàn ủng hộ việc UN WTO chuẩn bị công cụ pháp lý quốc tế trong lĩnh vực này.

Bên cạnh đó, UNWTO cũng nhấn mạnh khuôn khổ cơ bản của du lịch có trách nhiệm và bền vững. Bộ luật về đạo đức du lịch toàn cầu là các nguyên tắc toàn diện định hướng phát triển du lịch các nước và quốc tế nhằm phát huy cao nhất lợi ích của ngành công nghiệp không khói, đồng thời giảm đến mức thấp nhất tác động tiêu cực tiềm tàng của du lịch đến môi trường, di sản văn hóa và xã hội trên toàn cầu.

 

Nguồn: : Vietnam+