Bộ VHTTDL chủ trì xây dựng Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ

Cập nhật:
Lượt xem: 2.504

Thủ tướng Chính phủ đã có Văn bản số 1037/TTg-KGVX về việc tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2014).

Theo Văn bản, xét đề nghị của UBND tỉnh Điện Biên tại Tờ trình số 991/TTr-UBND về Đề án Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến đồng ý cơ bản các nội dung Đề án.

Đồng thời, hoan nghênh tỉnh Điện Biên đã tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan Trung ương xây dựng Đề án công phu, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã giao Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên và các cơ quan liên quan xây dựng Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ; báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư về việc thành lập Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm 60 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8/2012.

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn UBND tỉnh Điện Biên cân đối vốn để tập trung hoàn thành 03 công trình đang triển khai thực hiện dở dang; đồng thời xem xét bổ sung 03 công trình, dự án mới (Bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ; Bảo tồn tôn tạo Trung tâm tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ; Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Nà Nhạn – Mường Phăng) vào danh mục cần bố trí ứng trước kế hoạch vốn đầu tư năm 2013, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

HCTC

 

Nguồn: : Văn Phòng - Bộ VHTTDL