Biển đảo là lợi thế lớn của du lịch Việt Nam

Cập nhật:
Lượt xem: 3.646

Tổng cục Du lịch sẽ trình Bộ VHTTDL Đề án “Phát triển du lịch biển, đảo và vùng ven biển đến năm 2020”, trong đó đề xuất một số đề án cụ thể phát triển các khu vực trọng điểm du lịch biển, trước hết là khu vực Hạ Long - Bái Tử Long - Cát Bà - Đồ Sơn...  

Bốn khu vực kế tiếp, lần lượt là Lăng Cô - Sơn Trà - Hội An, Nha Trang - Cam Ranh, Phan Thiết - Mũi Né và đảo ngọc Phú Quốc. Và tiếp sau là xây dựng đề án cụ thể phát triển tour du lịch Trường Sa - Ông Nguyễn Văn Tuấn (ảnh) - Tổng cục trưởng Du lịch Việt Nam cho biết, khi mở đầu cuộc chuyện trò với Nhân Dân hằng tháng chung quanh chủ đề “làm thế nào để khai thác hiệu quả vốn quý biển đảo quê hương”.

Xin ông cho biết đánh giá tổng quát về tiềm năng du lịch biển đảo Việt Nam?

- Việt Nam sở hữu chiều dài đường bờ biển hơn 3.200 km, có nhiều bãi biển nổi tiếng và 2.773 hòn đảo ven bờ cùng hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Với sự phân dị về khí hậu và cấu trúc địa mạo đường bờ, sự đa dạng và phong phú của các giá trị văn hóa (với 51,3% số di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng cấp quốc gia), sự giàu có các làng nghề..., Việt Nam là quốc gia có nhiều tiềm năng phát triển du lịch biển trong khu vực và trên thế giới. Đây là một trong những lợi thế chủ yếu của du lịch Việt Nam trong phát triển du lịch - ngành công nghiệp không khói - đặc biệt trong bối cảnh hội nhập và cạnh tranh quốc tế hiện nay.

Vậy khai thác du lịch biển đảo có vai trò như thế nào trong đồ thị phát triển chung của toàn ngành du lịch Việt Nam?

- Theo số liệu thống kê giai đoạn 2000 - 2010, lượng khách du lịch quốc tế đến các tỉnh vùng ven biển luôn chiếm từ 71-74% tổng lượng khách quốc tế đặt chân tới các địa phương trong cả nước. Năm 2010, các tỉnh ven biển của Việt Nam đã thu hút được 10.860.000 lượt khách quốc tế. Đối với khách du lịch nội địa, du lịch biển hằng năm cũng thu hút được từ 52-57% lượt du khách trên toàn quốc. Năm 2011, đảo ngọc biển xanh của chúng ta đã đón được 45,1 triệu lượt, chiếm 57% tổng lượng khách nội địa toàn quốc.

Cùng với số lượt khách, doanh thu du lịch biển hiện cũng chiếm tỷ trọng chủ yếu trong tổng số doanh thu toàn ngành. (Năm 2011 chiếm 60,15% tổng thu nhập ngành du lịch cả nước). Tốc độ trăng trưởng bình quân thời kỳ 2000-2010 đạt xấp xỉ 23,7%/năm. Những con số trên đã nói lên trọn vẹn vai trò quan trọng của khai thác du lịch biển đảo - trong bức tranh tổng thể đa sắc mầu của du lịch Việt Nam.

Xin ông cho biết thực trạng khai thác tiềm năng du lịch biển đảo hiện nay?

- Ưu điểm chủ yếu của việc khai thác tiềm năng du lịch biển đảo là ngành đã có những khảo sát, đánh giá tương đối đồng bộ. Chúng ta đã có hệ thống tiềm năng du lịch để từ đó tiến hành việc quy hoạch du lịch biển đảo, sao cho việc khai thác được hiệu quả và bền vững. Cùng với kết quả đó, chúng ta đã bước đầu tạo ra một số điểm đến với các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng biển đa dạng cùng hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng, cơ sở lưu trú có chất lượng. Nhiều địa phương đã nhận thức rõ về tầm quan trọng và vai trò của du lịch biển đối với phát triển kinh tế - xã hội của chính mình.

Nhược điểm chính, theo tôi, là cho đến nay chưa có một cơ chế phối hợp giữa ngành du lịch với các ngành kinh tế biển có liên quan và chính quyền các địa phương để khai thác có hiệu quả những tiềm năng du lịch biển, hạn chế tác động do việc khai thác chồng lấn giữa các ngành kinh tế cũng như tình trạng khai thác thiếu tầm nhìn, lãng phí tiềm năng du lịch biển đảo; phát triển chưa đồng bộ, thiếu quy hoạch tổng thể; sở hữu nhiều ưu thế nhưng khai thác kém hiệu quả, không quan tâm đến phát triển bền vững; chưa gắn được việc khai thác với lợi ích sát sườn của cộng đồng cư dân ven biển; chưa xây dựng được những thương hiệu du lịch mạnh đi kèm với những sản phẩm du lịch đặc thù hấp dẫn; nhiều địa phương hiện đang tận dụng thế mạnh trời ban theo hướng tự phát, manh mún, mạnh ai nấy làm...

Ngành du lịch đã nhìn nhận ra tình trạng trên, tuy nhiên để từng bước giải quyết được những hạn chế này, rất cần Chính phủ chỉ đạo việc tiếp cận khai thác tiềm năng biển nói chung và tiềm năng du lịch biển đảo nói riêng theo cách quản lý tổng hợp và hệ thống (Coastal Integrated Management Approach). Đặc biệt, rất cần sự hợp tác đúng nghĩa giữa các ngành kinh tế biển với các địa phương được sở hữu biển đảo.

Được biết, ngành cũng đã đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, Việt Nam sẽ đứng vào nhóm nước có du lịch biển phát triển trong khu vực. Du lịch biển đảo được xem là một trong năm hướng đột phá về phát triển kinh tế biển và ven biển. Và trong “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020 - tầm nhìn 2030”, thúc đẩy du lịch biển đảo phát triển được coi là hướng đột phá trong mười năm tới. Ông có thể lý giải cụ thể hơn về lộ trình này?

- Trước tiên phải chính xác hóa lại tên Đề án là “Phát triển du lịch biển, đảo và vùng ven biển đến năm 2020”. Đề án này được xây dựng trên cơ sở cụ thể hóa tư tưởng chỉ đạo của Đảng (Chỉ thị 20-CT/TW ngày 22-9-1997 của Bộ Chính trị): “Phát triển du lịch biển theo hướng du lịch cảnh quan, văn hóa, thể thao kết hợp với nghỉ dưỡng, vui chơi. Chú trọng cải thiện môi trường du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch đi đôi với công tác bảo vệ môi trường cảnh quan, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của các nước. Đầu tư xây dựng một số khu du lịch trọng điểm tại Hạ Long - Bái Tử Long - Cát Bà - Đồ Sơn, Huế - Đà Nẵng - Nha Trang, Vũng Tàu - Long Hải - Côn Đảo, Hà Tiên - Phú Quốc”. Chúng tôi cũng hình thành đề án trên tinh thần Nghị quyết số 27/2007/NQ-CP ngày 30-5-2007 của Chính phủ (nhằm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”) cũng như tư tưởng của “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2473/QĐ-TTg ngày 30-12-2011.

Cụ thể hóa mục tiêu ấy, được biết ngành cũng đã đặt cái đích tới năm 2020 sẽ hình thành năm khu vực du lịch biển có sức cạnh tranh cao trong khu vực. Tour du lịch ra Trường Sa cũng sẽ được xây dựng và đầu tư. Cho đến thời điểm này, những mục tiêu ấy đã chuẩn bị và có được bước khởi đầu ra sao, thưa ông?

- Tiếp sau khi Đề án “Phát triển du lịch biển, đảo và vùng ven biển đến năm 2020”, Tổng cục Du lịch sẽ trình Bộ VHTTDL đề xuất nhiệm vụ xây dựng một số đề án cụ thể để phát triển các khu vực trọng điểm du lịch biển, trước hết là khu vực Hạ Long - Bái Tử Long - Cát Bà - Đồ Sơn như ưu tiên để thực hiện tinh thần Hội thảo quốc tế về phát triển du lịch Di sản Hạ Long với tầm nhìn mới vừa tổ chức tại TP. Hạ Long ngày 24-7-2012 vừa qua. Bốn khu vực kế tiếp, lần lượt là Lăng Cô - Sơn Trà - Hội An, Nha Trang - Cam Ranh, Phan Thiết - Mũi Né và đảo ngọc Phú Quốc.

Tiếp sau đó, Tổng cục Du lịch cũng dự định sẽ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan để xây dựng đề án cụ thể phát triển tour du lịch Trường Sa như lộ trình đã đề xuất trong Đề án “Phát triển du lịch biển, đảo và vùng ven biển đến năm 2020”. Bởi theo quan điểm của cá nhân tôi, du lịch tới Trường Sa - địa danh thiêng liêng luôn ngự trị trong trái tim mỗi người dân Việt cần được coi như một loại du lịch đặc thù, không đơn thuần chỉ là sản phẩm du lịch mà còn là cách thức người Việt Nam thể hiện lòng yêu nước, thông qua một hành trình giáo dục tình yêu đất nước và biển đảo quê hương.

- Xin trân trọng cảm ơn ông!

Ông Nguyễn Minh Mẫn, Phó Giám đốc Ban Tiếp thị, Công ty du lịch Vietravel: Trên thực tế, du lịch biển Việt Nam có rất nhiều tiềm năng, thậm chí còn thuận lợi và đẹp hơn nhiều so với những thành phố du lịch biển của khu vực như Phuket, Pattaya (Thái-lan)... Tuy nhiên, Nha Trang, Hạ Long và các vùng biển miền Trung Việt Nam dịch vụ du lịch chưa hoàn chỉnh, tính tự phát thể hiện rất cao trên bản đồ du lịch biển nói chung mà lẽ ra Việt Nam phải là số 1 của khu vực về loại hình này. Vào mùa cao điểm, thậm chí cuối tuần các “điểm nóng” như Phú Quốc, Côn Đảo không đủ dịch vụ để cung cấp bao gồm cả hàng không.

 

 

TUẤN TÚ (Thực hiện)

 Nguồn: : nhandan.org.vn