Xếp hạng 5 sao mới được kinh doanh điện tử có thưởng

Cập nhật:
Lượt xem: 1.681

Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ Dự thảo Nghị định về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài (không bao gồm nội dung kinh doanh casino).

Theo đó, điều kiện quan trọng để doanh nghiệp được cấp phép là phải có cơ sở lưu trú du lịch xếp hạng từ 5 sao hoặc hạng cao cấp và cơ sở lưu trú du lịch thường xuyên có số lượng lớn người nước ngoài lưu trú. Mỗi cơ sở lưu trú du lịch chỉ được xem xét, cấp một giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. Giấy này chỉ có hiệu lực tối đa không quá 10 năm và nếu được gia hạn, tối đa cũng không được quá 10 năm. Dự thảo cũng quy định không cho người Việt Nam vào chơi và Bộ Tài chính sẽ là cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đăng ký kinh doanh.

Anh Vinh

 

Nguồn: : KTĐT