Trao thưởng "Doanh nghiệp Du lịch hàng đầu Việt Nam"

Cập nhật:
Lượt xem: 2.069

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý tổ chức bình xét, tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng "Doanh nghiệp Du lịch hàng đầu Việt Nam" năm 2011.

Phó Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch soạn thảo, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý I/2013 dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc tổ chức bình xét, tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng trong lĩnh vực du lịch. Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và công vụ - Văn phòng Chính phủ cho biết, mục đích tổ chức bình xét, tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng "Doanh nghiệp Du lịch hàng đầu Việt Nam" nhằm quảng bá, tôn vinh các doanh nghiệp có đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển du lịch Việt Nam nói riêng và khẳng định vị trí của ngành du lịch trong nền kinh tế quốc dân.

Đồng thời, giới thiệu với các cơ quan quản lý du lịch và các doanh nghiệp du lịch nước ngoài về chất lượng dịch vụ, năng lực kinh doanh, tiêu chuẩn sản phẩm ngang tầm khu vực của các doanh nghiệp tiêu biểu được lựa chọn hàng năm trong các lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của du lịch Việt Nam.

Đây cũng là hình thức nhằm tạo ra phong trào thi đua, cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp du lịch Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm du lịch đặc thù, từng bước xây dựng thương hiệu du lịch quốc gia, thương hiệu doanh nghiệp, thương hiệu sản phẩm du lịch để thúc đẩy du lịch phát triển, thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.

Được biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự kiến danh hiệu doanh nghiệp du lịch hàng đầu Việt Nam của năm bao gồm: 10 Doanh nghiệp lữ hành quốc tế hàng đầu của năm; 10 doanh nghiệp lữ hành nội địa hàng đầu của năm; 10 khách sạn 5 sao hàng đầu của năm; 10 khách sạn 4 sao hàng đầu của năm; 10 khách sạn 3 sao hàng đầu của năm.

Ngoài ra còn bình chọn các doanh nghiệp vận chuyển khách du lịch, điểm du lịch, cơ sở mua sắm phục vụ khách du lịch, nhà hàng phục vụ khách du lịch hàng đầu của năm.

Phương Hiển

 

Nguồn: : Chinhphu.vn