Cho phép khai quật khảo cổ hang Thẩm Hấu tại Tuyên Quang

Cập nhật:
Lượt xem: 2.482

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 3213/QĐ-BVHTTDL về việc khai quật khảo cổ tại hang Thẩm Hấu, xã Thanh Tương, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.

Theo Quyết định, cho phép Sở VHTTDL tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Viện Khảo cổ học khai quật tại hang Thẩm Hấu, xã Thanh Tương, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang. Thời gian khai quật: từ ngày 25/8/2012 đến ngày 15/10/2012. Diện tích khai quật: 20m2. Phụ trách khai quật: Nguyễn Thị Thanh Hải, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Tuyên Quang.
Trong thời gian khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố những kết luận khi chưa được cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa đồng ý.
Những hiện vật thu thập được trong quá trình khai quật giao cho Bảo tàng tỉnh Tuyên Quang giữ gìn, bảo quản; khi bàn giao phải có biên bản giao nhận, tránh để hiện vật bị hư hỏng, thất lạc.
Sau khi kết thúc đợt khai quật, chậm nhất 03 (ba) tháng Sở VHTTDL tỉnh Tuyên Quang và Viện Khảo cổ học phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 (một) năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa. Khi công bố kết quả của đợt khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa.
Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đợt khai quật nói trên đúng với nội dung Quyết định.

 
Nguồn: : Bộ VHTTDL