Quảng Ninh: 8 tháng, doanh thu du lịch đạt gần 3.000 tỷ đồng

Cập nhật:
Lượt xem: 2.267

Theo báo cáo của Sở VHTTDL, doanh thu du lịch trên địa bàn Quảng Ninh 8 tháng năm 2012 ước đạt gần 3.000 tỷ đồng, đạt 71,1% kế hoạch năm, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng lượng khách du lịch đến Quảng Ninh trong 8 tháng ước đạt hơn 5,1 triệu lượt, hoàn thành 74,1% kế hoạch năm và tăng 11% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế đạt 1,6 triệu lượt, tăng 7% so cùng kỳ; khách lưu trú đạt 2,2 triệu lượt, đạt 81,2% kế hoạch và tăng 26% so với cùng kỳ.

Tính riêng trong tháng 8, tổng lượng khách du lịch đến Quảng Ninh ước đạt 464.000 lượt, tăng 11% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế đạt 181.300 lượt, tăng 7% so với cùng kỳ. Các đối tượng khách lưu trú, khách lữ hành đều tăng từ 13% đến 15% so với cùng kỳ, đặc biệt khách thăm di tích lịch sử văn hoá đạt 7.500 lượt, tăng 19% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu du lịch trong tháng 8 là 315,678 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ.

Phạm Hải Hoà

 Nguồn: : Báo Quảng Ninh