Hội thảo Xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Du lịch theo mô hình tài khoản vệ tinh du lịch

Cập nhật:
Lượt xem: 2.727

- Sáng ngày 11/9/2012, Tổng cục Du lịch đã tổ chức Hội thảo “Xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Du lịch theo mô hình tài khoản vệ tinh du lịch”. Đây là một nội dung quan trọng trong đề án “Xây dựng hệ thống thống kê du lịch theo mô hình tài khoản vệ tinh du lịch” đã được Bộ VHTTDL đưa vào danh mục các nhiệm vụ đột phá của ngành năm 2012. Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Mạnh Cường đã tới dự và chủ trì hội thảo.

 

Tham dự hội thảo có đại diện một số Vụ chức năng của Bộ VHTTDL, các chuyên gia đến từ Tổng cục Thống kê, cán bộ một số Sở VHTTDL, đại diện lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục Du lịch và Trung tâm Thông tin du lịch – đơn vị được Tổng cục Du lịch giao nhiệm vụ thực hiện đề án.

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Mạnh Cường cho biết, đề án “Xây dựng hệ thống thống kê du lịch theo mô hình tài khoản vệ tinh du lịch” gồm có 3 nội dung: Xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Du lịch theo mô hình tài khoản vệ tinh du lịch; Xây dựng chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành du lịch, áp dụng đối với các cơ quan quản lý du lịch cấp tỉnh, thành phố, chế độ báo cáo thống kê cơ sở, áp dụng đối với các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh du lịch có đăng ký; và Đề xuất tổ chức bộ máy thống kê du lịch từ Trung ương đến địa phương cùng công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ thống kê du lịch.

Việc tổ chức hội thảo lần này nhằm xin ý kiến các chuyên gia trong ngành hướng tới hình thành một hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành du lịch theo mô hình tài khoản vệ tinh du lịch, phù hợp với thực tiễn ở Việt Nam, đảm bảo đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, hướng tới đánh giá được đóng góp của ngành du lịch trong nền kinh tế và bảo đảm tính so sánh quốc tế về thống kê du lịch.

Tại hội thảo, ông Trần Trí Dũng – Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin du lịch, đã trình bày nội dung xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành du lịch theo mô hình tài khoản vệ tinh du lịch. Theo đó, bên cạnh các chỉ tiêu thống kê du lịch trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, nhóm nghiên cứu đề xuất hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành du lịch gồm 32 chỉ tiêu được phân theo 4 nhóm: phản ánh vai trò của ngành du lịch, phản ánh hoạt động của ngành du lịch, phản ánh năng lực hoạt động ngành du lịch, và phản ánh hoạt động đầu tư và phát triển du lịch. Nguồn số liệu được thu thập, tổng hợp từ các cơ quan như Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Ngân hàng Nhà nước, Tổng cục Thống kê, các tỉnh, thành phố, các cuộc điều tra thống kê, và các báo cáo liên quan khác.

Các đại biểu tham dự hội thảo đánh giá cao nỗ lực và sự chuẩn bị công phu của đơn vị thực hiện đề án, đồng thời nhất trí rằng việc xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành du lịch là rất cần thiết nhằm thể hiện đúng đóng góp, vai trò của ngành du lịch trong nền kinh tế quốc dân. Các đại biểu cũng đã có những góp ý nhằm làm rõ thêm nội dung cũng như những khó khăn, vướng mắc trong việc xác định và thu thập số liệu cho các chỉ tiêu. Bên cạnh sử dụng các nguồn số liệu sẵn có, một số đại biểu cũng đề xuất lồng ghép một số chỉ tiêu du lịch phù hợp vào các cuộc điều tra thống kê quốc gia cũng như kết hợp với các cơ quan liên quan trong việc thu thập số liệu thống kê.

Phát biểu kết luận hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Mạnh Cường đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự đã làm rõ thêm nhiều vấn đề và đề nghị các đại biểu tiếp tục góp ý dưới nhiều hình thức cho đơn vị thực hiện đề án để bổ sung, chỉnh sửa hoàn thiện nội dung, trình lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong thời gian tới.