Giám đốc Trung tâm di sản UNESCO thăm Hoàng thành Thăng Long

Cập nhật:
Lượt xem: 2.489

Ngày 13/9, Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO, ông Kishore Rao đã tới thị sát Hoàng thành Thăng Long nhân dịp sang Việt Nam tham dự kỷ niệm 40 năm thực hiện công ước UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa thiên nhiên thế giới.

Sau khi nghe Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội báo cáo về công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới Trung tâm Hoàng thành Thăng Long, ông Kishore Rao đã thị sát các công trình trong khu di sản, đồng thời đánh giá cao khả năng bảo tồn, phát huy giá trị di sản của Trung tâm và thành phố Hà Nội nói chung.

Ông khẳng định: "Tôi rất vui mừng khi trở lại thăm Hoàng thành Thăng Long sau sáu năm và thấy ngạc nhiên với tiến trình Trung tâm đã thực hiện từ khi di sản được công nhận. Trong quá trình tham quan di sản, tôi đã thăm một vài hố thám sát và nhận thấy Trung tâm đã nhiệt tình tìm hiểu, nghiên cứu chuyên sâu các tầng văn hóa để công tác bảo tồn được tốt nhất. Tôi chúc mừng Trung tâm đã có những cố gắng vượt bậc trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản."

Hiện, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội đang tích cực triển khai công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản Trung tâm Hoàng thành Thăng Long thông qua dự án tài trợ của Quỹ tín thác Nhật Bản.

Trong quá trình triển khai dự án (từ năm 2010 – 2012), Trung tâm đã có những hội thảo chuyên đề về khảo cổ học đánh giá kết quả công tác khảo cổ tại Hoàng thành; hoàn thành kế hoạch quản lý của Trung tâm trong đó đã xây dựng kế hoạch hành động giai đoạn 2012 – 2015 cho khu vực đã được xếp hạng; đã triển khai hệ thống thông tin địa lý…

Trong thời gian tới, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long tiếp tục thực hiện các cam kết của Chính phủ đối với khuyến nghị của Icomos (Hội đồng quốc tế về di tích và di chỉ) về di sản Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội; tiếp tục nghiên cứu, khảo cổ, đào tạo cán bộ chuyên môn, thực hiện kế hoạch quản lý, tiến hành công tác bảo tồn, bảo vệ và mở cửa đón khách tham quan, tổ chức giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá phát huy giá trị khu di sản đến du khách trong nước và quốc tế./.  

Đinh Thị Thuận

 

Nguồn: : TTXVN