Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ VHTTDL

Cập nhật:
Lượt xem: 1.940

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Quyết định bổ nhiệm chức danh Thứ trưởng Bộ VHTTDL đối với bà Đặng Thị Bích Liên và ông Vương Duy Biên.

Theo đó, tại Quyết định số 1269/QĐ-TTg (ngày 14/9/2012), Thủ tướng Chính phủ đã bổ nhiệm bà Đặng Thị Bích Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương, giữ chức Thứ trưởng  Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Tại Quyết định số 1278/QĐ-TTg (ngày 14/9/2012) Thủ tướng Chính phủ đã bổ nhiệm ông Vương Duy Biên, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,  Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, giữ chức Thứ trưởng  Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Các Quyết định nêu trên có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Nguồn: : Cinet