Công bố Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9372:2012 Tàu thuỷ lưu trú du lịch - Xếp hạng

Cập nhật:
Lượt xem: 4.746

(TCDL) - Bộ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9372:2012 "Tàu thuỷ lưu trú du lịch - Xếp hạng" do Tổng cục Du lịch biên soạn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố ngày 28 tháng 8 năm 2012.

Xem chi tiết quyết định

Xem chi tiết tiêu chuẩn