Quản lý nhà nước về du lịch đường thủy nội địa

Cập nhật:
Lượt xem: 3.030

Ngày 19-9, tại TP.HCM, Cơ quan đại diện Bộ VHTTDL tại TP.HCM, Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ và dịch vụ VHTTDL đã tổ chức khai giảng lớp “Quản lý nhà nước về du lịch đường thủy nội địa”.

Khóa học kéo dài từ 19 – 25.9, nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của du lịch đường thuỷ và công tác quản lý du lịch cho đội ngũ cán bộ, chuyên viên, nhân viên… ngành du lịch hoạt động liên quan đến đường thuỷ tại các tỉnh - thành khu vực phía Nam; góp phần hỗ trợ kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng tác nghiệp; nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp cho ngành du lịch tại các địa phương...

Lớp học gồm 50 học viên là cán bộ, chuyên viên Phòng Nghiệp vụ du lịch, Phòng Thanh tra (Sở VHTTDL); các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch đường thuỷ; các đơn vị du lịch đường thuỷ ở các tỉnh-thành khu vực phía Nam…

Thống kê của Cục Đường thủy nội địa và Cục Đăng kiểm (Bộ GTVT) cho thấy, hiện cả nước có gần 34.000 tàu thuyền, có 33.788 chiếc đã vào đăng kiểm và phần lớn tham gia chở khách, chỉ 2.112 tàu phục vụ du lịch, trong đó có lưu trú du lịch 172 chiếc, 64 nhà hàng nổi, 1.684 tàu chở khách du lịch theo tiếng... Còn nếu tính tàu chở khách qua sông, bè, thuyền gia đình thì phải hơn 100.000 chiếc.

Cần tiếp tục tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý các cấp và các địa phương, qui định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan này trong quản lý phương tiện thủy phục vụ du lịch. Các địa phương cần tích cực vào cuộc mạnh mẽ hơn để hoạt động kinh doanh du lịch bằng phương tiện thủy nội địa được an toàn, hiệu quả.

Dự kiến đến tháng 9, Vụ Đào tạo (Bộ VHTTDL) sẽ hoàn thiện và triển khai kế hoạch đào tạo, tập huấn cho đội ngũ nhân viên, phục vụ trên tàu thuyền du lịch. Hiện nay, chất lượng đội ngũ nhân viên làm việc trên tàu thuyền du lịch mới ở mức phổ cập, đa phần chỉ đáp ứng về hình thức còn thiếu nhiều lao động có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ du lịch và ngoại ngữ. Hầu hết nhân viên trên tàu, thuyền phục vụ du lịch không có chứng chỉ về sơ cứu y tế. Khả năng cứu hộ khách bằng đuối nước hạn chế. Số lượng thuyền viên và nhân viên phục vụ trên tàu, thuyền hiện mới chỉ đáp ứng định biên cho một ca làm việc (8h/ngày), nhưng trong thực tế họ phải làm việc độc lập, xa đất liền khoảng 25 tiếng liên tục, dẫn đến quá tải, thiếu ngủ, thiếu hẳn lực lượng trực ca 2, ca 3.

 

Nguồn: : Cinet