Khai mạc Ngày hội Văn hoá, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ VIII

Cập nhật:
Lượt xem: 2.356

Tối 27/9, tại thành phố Tuyên Quang, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Lễ khai mạc Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc, lần thứ VIII, năm 2012, với chủ đề “Đông Bắc - miền đất thiêng liêng tươi đẹp”.

Ông Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định: Khu vực Đông Bắc - miền phên dậu - vùng đất thiêng luôn bảo vệ, chở che cho Tổ quốc Việt Nam. Đây là nơi căn cứ địa vững chắc của nhiều thời kỳ cách mạng với những chiến công hào hùng. Mỗi tên đất, tên bản làng đã đi vào lịch sử và mãi mãi là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Đông Bắc còn là nơi hội tụ và kết tinh nhiều giá trị văn hóa lịch sử bất diệt từ quá khứ đến hiện đại.

Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc nhằm giới thiệu tiềm năng văn hóa, thể thao và du lịch, phát huy giá trị di sản văn hóa các vùng, miền trong khu vực Đông Bắc, góp phần phát triển kinh tế, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; giáo dục truyền thống yêu nước, củng cố, khối đại đoàn kết các dân tộc.

Các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong ngày hội là dịp để các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên các địa phương gặp gỡ, giao lưu, học hỏi và giới thiệu những nét văn hóa, thể thao và du lịch truyền thống tốt đẹp, đặc sắc của mỗi dân tộc; đồng thời phát huy giá trị di sản văn hóa của vùng Đông Bắc trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển.

Ngày hội còn là dịp để các đơn vị tham gia học tập, trao đổi kinh nghiệm, đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và đồng bào các dân tộc trong khu vực về ý thức trách nhiệm của mình trong việc xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; gắn công tác văn hóa, thể thao và du lịch với việc thực hiện những mục tiêu kinh tế-xã hội theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã đề ra…

Ngày hội văn hóa thể thao và du lịch các vùng Đông Bắc với sự tham gia của các địa phương như Tuyên Quang, Bắc Kạn, Hà Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Phú Thọ và Vĩnh Phúc với nhiều hoạt động phong phú, đặc sắc.

Với các chương trình như: Liên hoan nghệ thuật quần chúng vùng Đông Bắc, với các tiết mục mang đậm nét đặt trưng tiêu biểu của mỗi địa phương, đặt biệt là những tiết mục do nghệ nhân người dân tộc thiểu số trình diễn; các tiết mục về hát then của đồng bào dân tộc Tày (tỉnh lập hồ sơ Di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu đề nghị UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại).

Bên cạnh đó, Ngày hội còn diễn ra các hoạt động như: Triển lãm ảnh với chủ đề “Sắc màu văn hóa các dân tộc vùng Đông Bắc;” giới thiệu ẩm thực đặc trưng vùng Đông Bắc; trình diễn trang phục các dân tộc gắn với Chung kết cuộc thi “Người đẹp Tuyên Quang;” thăm quan Khu du lịch lịch sử và sinh thái Tân Trào; tổ chức thi đấu các môn thể thao dân tộc.

Ngày hội diễn ra từ ngày 27/9-30/9 với nhiều hoạt động vui tơi hấp dẫn và mang đậm nét văn hóa vùng Đông Bắc./.

 

Nguồn: : TTXVN