Mời tham gia Hội chợ MITT – Nga 2013

Cập nhật:
Lượt xem: 1.935

(TCDL) - Ngày 08/10/2012, Tổng cục Du lịch ra công văn số 1075/TCDL-VP về việc mời tham gia Hội chợ MITT 2013 diễn ra từ 20/3 đến 23/3/2013 tại Nga.

Theo đó, TCDL đề nghị các Sở VHTTDL, các doanh nghiệp du lịch, lữ hành, khách sạn có nhu cầu tham gia gian hàng chung của TCDL tại hội chợ MITT gửi đăng ký về TCDL theo mẫu đính kèm trước ngày 30/11/2012.

Xem toàn công văn

Mẫu đăng ký tham gia