Ngày văn hóa các dân tộc tại Gia Lai

Cập nhật:
Lượt xem: 2.230

Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2013 sẽ diễn ra tại Gia Lai trong vòng 3 ngày (từ 19/4-21/4/2013) với sự tham gia của 54 dân tộc trên toàn quốc.

Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 19/4/2013, bế mạc vào 20h00 ngày 21/4/2013.

Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 67 năm ngày Bác Hồ gửi thư đến Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku (19/4/1946-19/4/2013) và 5 năm ngày Văn hóa các dân tộc thiểu số miền Nam.

Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2013 tại Gia Lai sẽ diễn ra các hoạt động chính như: Hội thảo khoa học với chủ đề “Tinh thần đại đoàn kết các dân tộc làm nên sức mạnh Việt Nam trong 67 năm thực hiện thư Bác Hồ gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam 19/4/1946-19/4/2013”; Liên hoan nghệ thuật quần chúng, trình diễn trang phục dân tộc; triển lãm văn hóa các dân tộc; các hoạt động Du lịch; trình diễn các di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam đã được UNESCO tôn vinh.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2013 tại Gia Lai là một trong những hoạt động quan trọng, nhằm tôn vinh giá trị văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh khối đại đoàn kết, giao lưu văn hóa, học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các dân tộc, các  địa phương trong cả nước; nâng cao nhận thức giữ gìn và tôn vinh nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; giới thiệu với đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và những truyên thống văn hóa tốt đẹp…

Tuệ Văn

 

Nguồn: : Chinhphu.vn