Mời tham gia hội chợ Travex 2013 tại Lào

Cập nhật:
Lượt xem: 2.367

(TCDL) - Triển khai Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia năm 2012, Tổng cục Du lịch có kế hoạch tham gia Hội chợ Travex trong khuôn khổ diễn đàn Du lịch ASEAN từ ngày 21-24/01/2013 tại thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào.

TCDL đề nghị các công ty có nhu cầu tham gia vào gian hàng chung Việt Nam gửi thông tin theo mẫu đính kèm về Vụ Thị trường TCDL trước ngày 28/10/2012.

Xem chi tiết văn bản

Mẫu đăng kí tham gia