Mời cung cấp khái toán xây dựng Gian hàng du lịch Việt Nam tại Hội chợ Travex 2013

Cập nhật:
Lượt xem: 2.024

(TCDL) - Tham gia Hội chợ Travex 2013 tại Viêng Chăn, Lào, Tổng cục Du lịch sẽ tổ chức xây dựng gian hàng chung có diện tích 54m2, kích thước dự kiến: 6m (mặt trước) x 9m (sâu), 03 mặt mở, 06 đơn vị tham gia gian hàng, thời gian xây dựng, trang trí gian hàng từ 19 - 21/01/2013.

Tổng cục Du lịch kính mời doanh nghiệp, đơn vị có chức năng xây dựng gian hàng hội chợ cung cấp khái toán chi phí xây dựng, trang trí gian hàng theo 02 loại: Gian hàng đặc biệt và gian hàng tiêu chuẩn nâng cao.

Thông tin khái toán chi phí và thiết kế, thuyết minh kèm theo xin gửi về Vụ Thị trường du lịch, Tổng cục Du lịch, 80 Quán Sứ, Hà Nội trước ngày 26/10/2012.

 

Xem chi tiết