Dự án EU và UNESCO ký Thỏa thuận Hợp tác hỗ trợ Du lịch bền vững tại Việt Nam

Cập nhật:
Lượt xem: 2.404

Ngày 19/10/2012, Thỏa thuận Hợp tác vừa được ký giữa Dự án “Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội” do EU tài trợ (Dự án EU) và Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO).

Mục đích chính của Thỏa thuận này là thiết lập một khuôn khổ hợp tác giữa Dự án EU và UNESCO trong đó hai bên có thể hỗ trợ lẫn nhau trong việc thực hiện các hoạt động chung nhằm đẩy mạnh sự phát triển của du lịch bền vững tại Việt Nam.

 

 

Sau khi Thỏa thuận được ký kết, nhiều hoạt động sẽ được tiến hành trong hai năm 2013-2014, trên phạm vi toàn quốc cũng như qua thí điểm tại một số địa phương. Chẳng hạn như đối với chương trình nhằm mở rộng và chính thức hóa việc đào tạo Hướng dẫn viên Di sản cho các khu Di sản Thế giới, UNESCO sẽ xây dựng các tài liệu và tiêu chuẩn đào tạo, bao gồm cả các Học phần cho 7 khu Di sản Thế giới tại Việt Nam, còn Dự án EU sẽ lồng ghép các học phần của bộ tài liệu và việc cấp chứng chỉ vào hệ thống VTOS/VTCB.

Một số hoạt động khác cũng sẽ được Dự án EU và UNESCO phối hợp thực hiện, bao gồm việc cải thiện chất lượng các trung tâm thông tin cho khách tham quan tại một số điểm du lịch quan trọng nhằm tăng cường mối liên hệ giữa du khách và các cộng đồng địa phương; tiêu chuẩn hóa các bảng khảo sát mức độ hài lòng của du khách trong khuôn khổ xây dựng hệ thống dữ liệu ngành du lịch; đa dạng hóa các dịch vụ và sản phẩm du lịch; hỗ trợ thực hiện các kế hoạch quản lý tại một số khu di sản; và chương trình giáo dục nhằm nâng cao năng lực trong lĩnh vực môi trường và bảo tồn tại các khu di sản.

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, bà Katherine Muller-Marin, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam khẳng định: “UNESCO và Dự án EU đều đã có những đóng góp lớn trong việc nâng cao năng lực và đẩy mạnh sự phát triển của du lịch bền vững tại Việt Nam trong những năm vừa qua. Việc ký kết Thỏa thuận Hợp tác ngày hôm nay là một bước đi quan trọng nhằm tận dụng tối đa nguồn lực của cả hai bên vì các mục tiêu chung. Đồng thời, đây cũng là một trong những bước ban đầu nhằm chia sẻ và nhân rộng các phương pháp, các bộ công cụ cũng như các bài học kinh nghiệm trong khuôn khổ các chương trình được tài trợ trong lĩnh vực du lịch”.

Chương trình du lịch bền vững của UNESCO Hà Nội

Từ năm 2009, UNESCO đã làm việc với các khu Di sản Thế giới, khu Dự trữ Sinh quyển và Công viên Địa chất Toàn cầu tại Việt Nam nhằm đẩy mạnh sự phát triển du lịch bền vững. Đặc biệt, UNESCO đã có những đóng góp không nhỏ cho quá trình triển khai các dự án thí điểm nhằm đưa ra các phương thức quản lý hiệu quả và xây dựng các bộ công cụ để có thể áp dụng ở các khu di sản khác. Trong các hoạt động đó, sự hỗ trợ của UNESCO tập trung vào hai mảng chính: hỗ trợ các khu di sản xây dựng kế hoạch quản lý cũng như hoạt động thuyết minh diễn giải cho du khách du, bao gồm việc cung cấp các thông tin phù hợp hơn thông qua củng cố và cải thiện các trung tâm thông tin, hệ thống bảng biển thông tin và tài liệu quảng bá, tài liệu hướng dẫn khách du lịch. Đến nay, sự hỗ trợ được tập trung chủ yếu vào tỉnh Quảng Nam, ngôi nhà chung của nhiều Di sản Thế giới như Hội An, Mỹ Sơn và khu Dự trữ Sinh quyển Cù Lao Chàm.

Các kết quả đạt được từ sự hỗ trợ nói trên của UNESCO đối với Quảng Nam đã cho thấy những đóng góp không thể phủ nhận đối với công tác quản lý và bảo tồn các khu di sản trước sự phát triển nhanh chóng của hoạt động du lịch, đồng thời cung cấp cho khách du lịch nguồn thông tin có chất lượng và những trải nghiệm chân thực.

 

Dự án “Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội” do EU tài trợ (Dự án EU)

Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội do EU tài trợ (Dự án EU) là một chương trình nâng cao năng lực cho tất cả các bên liên quan trong ngành du lịch tại Việt Nam. Chương trình được thiết kế nhằm tích hợp các hoạt động thực hành du lịch có trách nhiệm vào tất cả các phương diện của chính sách, kế hoạch, quản lý điểm du lịch, triển khai hoạt động kinh doanh, giáo dục và nâng cao nhận thức ở cấp độ khu vực, quốc gia và địa phương. Các nguyên tắc du lịch có trách nhiệm sẽ cung cấp nền tảng cho việc tạo dựng một ngành du lịch bền vững, cạnh tranh và thu lợi cao nhằm mở rộng cơ hội cho các nhóm người nghèo và chịu nhiều thiệt thòi như phụ nữ, người dân tộc thiểu số.

Dự án EU hỗ trợ nâng cao năng lực cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và đặc biệt là Tổng cục Du lịch trong việc làm chính sách, lập kế hoạch và quản lý du lịch có trách nhiệm. Ở cấp độ triển khai thực hiện, các nỗ lực tương tự cũng được huy động nhằm hỗ trợ các Sở Du lịch địa phương, các Hiệp hội, Tổ chức xã hội dân sự và các cộng đồng địa phương.

 

Nguồn: : ESRT