Mời tham gia tổ chức đón đoàn Famtrip Nga

Cập nhật:
Lượt xem: 2.050

(TCDL) - Triển khai hoạt động trong Chương trình Xúc tiến Du lịch quốc gia năm 2012 đã được phê duyệt, Tổng cục Du lịch sẽ tổ chức đón đoàn Famtrip từ thị trường Nga tới Việt Nam trong quý 4/2012.

TCDL đề nghị các đơn vị có nhu cầu tham gia gửi hồ sơ đăng ký về Vụ Thị trường du lịch (TCDL) trước ngày 31/10/2012.

 

Xem chi tiết công văn