Tổ chức các hoạt động Chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam và Khánh thành quần thể Tháp Chăm

Cập nhật:
Lượt xem: 2.140

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 4095/QĐ-BVHTTDL ngày 26/10 về việc tổ chức các hoạt động Chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam và Khánh thành quần thể Tháp Chăm tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.    

Theo đó, Bộ VHTTDL đồng ý tổ chức các hoạt động Chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam và Khánh thành quần thể Tháp Chăm tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) từ ngày 23/11 đến ngày 24/11/2012.

 

 

Giao Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam chủ trì, phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc, Sở VHTTDL tỉnh Ninh Thuận, Thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện.

Quyết định này thay thế Quyết định số 3986/QĐ-BVHTTDL ngày 19/10/2012 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về việc tổ chức Những ngày Văn hoá Chăm tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
Đồng thời Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ban hành Văn bản số 3795/KH-BVHTTDL ngày 26/10 của Bộ VHTTDL về kế hoạch tổ chức các hoạt động Chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam và Khánh thành quần thể Tháp Chăm tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội).

Theo đó, tổ chức các hoạt động Chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam và Khánh thành quần thể Tháp Chăm tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam nhằm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa VIII) của Đảng về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” và giới thiệu với nhân dân Thủ đô, nhân dân cả nước, bạn bè quốc tế những giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc Việt Nam nói chung và dân tộc Chăm nói riêng, đồng thời giới thiệu, quảng bá, tôn vinh các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của các dân tộc, góp phần tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc thông qua các nội dung hoạt động của chương trình và nhân dịp khánh thành quần thể tháp Chăm tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Bên cạnh đó, đây cũng là việc làm thiết thực nhằm quảng bá và giới thiệu về Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam - Ngôi nhà chung của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam tới đông đảo các tầng lớp nhân dân, địa chỉ văn hóa của Thủ đô và cả nước, điểm đến của du khách trong nước và bạn bè quốc tế.

Cũng theo Kế hoạch, các hoạt động phải thể hiện được bức tranh văn hóa đa dạng, đặc sắc của cộng đồng các dân tộc Việt Nam nói chung và của đồng bào dân tộc Chăm nói riêng. Tạo không khí vui tươi, phấn khởi thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia; Nội dung và hình thức hoạt động phong phú, hấp dẫn, mang đậm bản sắc văn hóa của các dân tộc, thể hiện tình đoàn kết gắn bó giữa các cộng đồng dân tộc trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Hoạt động Chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam và Khánh thành quần thể Tháp Chăm tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ diễn ra trong 02 ngày 23, 24/11/2012 gồm các nội dung: Lễ mở cửa Tháp - Khánh thành quần thể Tháp Chăm tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam; Lễ hội Katê, Lễ trưởng thành cho thiếu nữ Chăm Bà Ni - Ninh Thuận, Lễ cưới người Chăm An Giang và các hoạt động của đồng bào các dân tộc; Triển lãm, trưng bày hiện vật, sản vật đặc trưng, văn hóa các dân tộc Việt Nam và của đồng bào dân tộc Chăm trong thời kỳ hội nhập và phát triển; Chương trình nghệ thuật Chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam và Khánh thành quần thể tháp Chăm tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Truyền hình trực tiếp trên VTV1,VTV4, VTV5).

Nguồn: : Bộ VHTTDL