Hội nghị về Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam

Cập nhật:
Lượt xem: 2.858

Hội nghị Ủy ban điều phối chung lần thứ 8 về tam giác phát triển Campuchia – Lào – Việt Nam (CLV) sẽ được tổ chức tại tỉnh Kon Tum từ 3 – 7/12/2012.

Đoàn Việt Nam tham gia Hội nghị Ủy ban điều phối sẽ do Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh, Chủ tịch Ủy ban điều phối Việt Nam về tam giác phát triển CLV làm Trưởng đoàn, cùng với các bộ, ngành của Trung ương và Lãnh đạo UBND các tỉnh thuộc khu vực Tam giác phát triển CLV: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Bình Phước.

Về phía nước CHDCND Lào và Campuchia sẽ có sự tham gia của Chủ tịch Ủy ban điều phối của 2 nước cùng các bộ ngành liên quan và 13 tỉnh thuộc khu vực Tam giác phát triển của nước CHDCND Lào và Campuchia.

Tại hội nghị, các bên đánh giá việc thực hiện các nội dung của Tuyên bố chung và các thỏa thuận tại hội nghị cấp cao Thủ tướng ba nước tại Phnom Penh, Campuchia ngày 16/11/2012, Biên bản Hội nghị Ủy ban điều phối chung lần thứ 7 về tam giác phát triển CLV. Trong đó, tập trung đánh giá tình hình triển khai thực hiện: chính sách ưu đãi đặc biệt cho khu vực tam giác phát triển, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội khu vực tam giác phát triển CLV, hợp tác giữa khu vực tam giác phát triển CLV với Nhật Bản, hoạt động của 4 tiểu ban (Kinh tế, An ninh – Đối ngoại, Môi trường – Xã hội và địa phương); thảo luận về kết quả của hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch khu vực tam giác phát triển CLV lần thứ 7, hội nghị thanh niên khu vực tam giác phát triển CLV lần thứ 4, hội chợ thương mại, du lịch CLV và thống nhất các nội dung hợp tác trong năm 2013.

Các hoạt động bên lề hội nghị bao gồm:

1. Hội chợ Thương mại và Du lịch: Từ ngày 4 - 8/12/2012, tại Quảng trường 16/3 – TP. Kon Tum.

2. Diễn đàn thanh niên khu vực tam giác phát triển CLV lần thứ 4: ngày 5/12/2012, tại Hội trường Ngọc Linh – TP. Kon Tum.

3. Giao lưu văn hóa văn nghệ các tỉnh khu vực tam giác phát triển CLV: ngày 4/12/2012, tại Quảng trường 16/3 – TP. Kon Tum.

4. Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch khu vực tam giác phát triển CLV lần thứ 7: ngày 5/12/2012, tại Hội trường Khách sạn Đông Dương – TP. Kon Tum.

5. Giao lưu văn hóa văn nghệ thanh niên các tỉnh khu vực tam giác phát triển CLV: ngày 5/12/2012, tại Nhà rông văn hóa Kon Klor – TP. Kon Tum.

6. Hội nghị tiểu ban kinh tế lần thứ 6: ngày 6/12/2012, tại Hội trường Khách sạn Đông Dương – TP. Kon Tum.

7. Hội nghị tiểu ban An ninh – Đối ngoại lần thứ 6: ngày 6/12/2012, tại Hội trường Khách sạn Đông Dương – TP. Kon Tum.

8. Hội nghị tiểu ban Môi trường và xã hội lần thứ 6: ngày 6/12/2012, tại Hội trường Khách sạn Đông Dương – TP. Kon Tum.

9. Hội nghị tiểu ban Điều phối địa phương lần thứ 5: ngày 6/12/2012, tại Hội trường Khách sạn Đông Dương – TP. Kon Tum.

10. Hội nghị cấp chuyên viên (SOM): ngày 6/12/2012, tại Hội trường Khách sạn Đông Dương – TP. Kon Tum.

11. Hội nghị ủy ban điều phối chung lần thứ 8 khu vực tam giác phát triển: ngày 7/12/2012, tại Hội trường Ngọc Linh – TP. Kon Tum.

12. Tham quan khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen: ngày 7/12/2012, tại huyện Kon Plông.

SÁNG KIẾN VỀ TAM GIÁC PHÁT TRIỂN VÀ THÀNH LẬP ỦY BAN ĐIỀU PHỐI CHUNG

Sáng kiến Tam giác Phát triển CLV được đưa ra tại cuộc gặp giữa Thủ tướng ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia tại Viên Chăn, Lào tháng 10/1999 với mục tiêu tăng cường đoàn kết và hợp tác ba nước nhằm phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo góp phần giữ vững ổn định, an ninh của cả ba nước. Sau cuộc họp cấp cao lần thứ nhất hình thành Tam giác phát triển CLV, cuộc họp cấp cao giữa ba Thủ tướng lần thứ hai tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2002 đã xác định ưu tiên triển khai hợp tác trên các lĩnh vực giao thông vận tải, thương mại, điện lực, du lịch, đào tạo nguồn nhân lực và y tế.

Nhân dịp Hội nghị Cấp cao ASEAN 10, ngày 28/11/2004, Thủ tướng ba nước đã ký Tuyên bố Viên Chăn về xây dựng Khu vực Tam giác phát triển CLV và thông qua Quy hoạch tổng thể Tam giác Phát triển CLV.

Tại cuộc họp cấp cao lần thứ tư tổ chức tại Đà Lạt, tháng 12/2006, Thủ tướng 3 nước đã thông qua việc thành lập Ủy ban điều phối chung, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các nhà đầu tư, tăng cường phối hợp trong huy động nguồn lực bên ngoài, nhất là từ Nhật Bản.

 

Nguồn: : VTR