Phiên họp Nhóm công tác du lịch GMS lần thứ 30 và các sự kiện liên quan

Cập nhật:
Lượt xem: 2.035

Trong khuôn khổ hợp tác du lịch Tiểu vùng Mê Kông mở rộng (GMS), Việt Nam đăng cai tổ chức Phiên họp Nhóm công tác du lịch GMS lần thứ 30, hội thảo GMS về vai trò của du lịch trong giảm nghèo và các phiên họp liên quan tại Emeralda Resort, Ninh Bình, từ ngày 4 - 6/12/2012.

Phiên họp tập trung thảo luận 3 nội dung chính: xây dựng sản phẩm và xúc tiến quảng bá chung trong GMS; phát triển du lịch bền vững vì người nghèo, đào tạo phát triển nhân lực du lịch. Thông qua phiên họp, các chương trình, dự án hợp tác cụ thể sẽ được thảo luận nhằm hướng tới mục tiêu đến năm 2015 khu vực GMS sẽ đón 53 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu du lịch đạt 46,3 tỷ USD, góp phần giảm nghèo cho 42,7 triệu người.

Tại phiên họp các dự án ADB tài trợ, ADB và hai nước Việt Nam, Lào cùng kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án và bàn giải pháp tháo gỡ thúc đẩy triển khai. Tại Việt Nam, Dự án Phát triển du lịch bền vững GMS do ADB tài trợ trị giá 12 triệu USD, thực hiện tại 5 tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên -  Huế. Dự án gồm nhiều cấu phần với mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch, hỗ trợ địa phương đào tạo phát triển nhân lực du lịch, xây dựng sản phẩm, xúc tiến quảng bá, thu hút khách, tạo việc làm, gia tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo.

 

Nguồn: : Vụ Hợp tác quốc tế - TCDL