Tiếp nhận và sử dụng ấn phẩm tuyên truyền bảo vệ môi trường năm 2012

Cập nhật:
Lượt xem: 2.337

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ban hành Văn bản số 4381/BVHTTDL-KHCNMT gửi Sở VHTTDL, Phòng/Trung tâm Văn hoá-Thông tin huyện các tỉnh miền núi, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo về việc tiếp nhận và sử dụng ấn phẩm tuyên truyền bảo vệ môi trường năm 2012.

Theo Văn bản, năm 2012, Bộ VHTTDL triển khai nhiệm vụ “Tuyên truyền nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường và tài nguyên du lịch ở vùng dân tộc thiểu số, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo” nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường, khai thác, sử dụng tiết kiệm tài nguyên nước, hiệu quả; vệ sinh môi trường trong làng bản, khu/điểm du lịch; bảo vệ rừng, tài nguyên biển và hải đảo với 6 loại ấn phẩm, cấp cho 497 Trung tâm Văn hoá/ Phòng Văn hoá-Thông tin huyện để làm tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền tại 7.922 xã, phường/thị trấn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo.

Để phát huy hiệu quả ấn phẩm ở cơ sở, Bộ VHTTDL yêu cầu các Sở VHTTDL tỉnh chỉ đạo Phòng/Trung tâm Văn hoá-Thông tin huyện thuộc địa bàn được cấp mỗi xã, phường/thị trấn cấp 1 bản/1 đầu ấn phẩm và hướng dẫn thực hiện việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng ấn phẩm theo đúng nội dung yêu cầu: Giao cho đội thông tin lưu động huyện 01 bộ để phục vụ công tác tuyên truyền trên địa bàn, số còn lại giao về UBND xã, phường/ thị trấn; Hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ văn hoá xã thực hiện quản lý, tổ chức luân chuyển ấn phẩm đến các điểm đọc, phòng đọc tại thư viện xã, nhà văn hoá phường/xã/thôn/bản, điểm bưu điện văn hoá xã, điểm, khu du lịch (nếu có) để phục vụ nhân dân và khách du lịch.

Căn cứ nội dung ấn phẩm được cấp và điều kiện cụ thể ở cơ sở có thể biên tập thành bản tin đọc trên loa phát thanh hoặc tổ chức các cuộc thi tim hiểu về môi trường nhân Ngày Môi trường thế giới hàng năm (5/6). Tuyên truyền vận động và tạo mọi điều kiện để người dân trên địa bàn có thể đến đọc ấn phẩm một cách thuận lợi. Thu thập tổng hợp tin bài, ý kiến nhận xét, góp ý của độc giả về nội dung, hình thức ấn phẩm đã có văn cần có; đề xuất hình thức, biện pháp quản lý, phối hợp chỉ đạo tổ chức phát huy hiệu quả ấn phẩm phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương có chất lượng trong công tác bảo vệ môi trường.

Bộ VHTTDL đề nghị các Sở VHTTDL Phòng/Trung tâm Văn hoá-Thông tin huyện kịp thời chỉ đạo triển khai chương trình đến các địa bàn có nội dung nêu trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kiến nghị đề xuất, Phòng/Trung tâm Văn hoá-Thông tin huyện tổng hợp báo cáo Sở VHTTDL tập hợp gửi báo cáo về Bộ VHTTDL (Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường) để kịp thời điều chỉnh.

HCTC

 

Nguồn: : Văn phòng - Bộ VHTTDL