Quảng Nam: Đào tạo tiếng Anh cho hộ dân tham gia mô hình homestay tại Mỹ Sơn

Cập nhật:
Lượt xem: 2.329

Ban Quản lý di tích và du lịch Mỹ Sơn (Duy Xuyên) cho biết sẽ phối hợp với Tổ chức Lao động thế giới (ILO) triển khai và đưa vào hoạt động Dự án Làng du lịch cộng đồng trong tháng 3.2013.

Trước mắt, có khoảng 30 nông dân tham gia dịch vụ homestay (lưu trú tại nhà dân) đang được đào tạo tiếng Anh để có thể giao tiếp với du khách. Đây là những hộ nông dân nằm trong dự án làng du lịch đã được chính thức thử nghiệm tại Khu di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn.

Khánh Thủy

Nguồn: : Báo Văn hóa