Lượng khách quốc tế đến VN trong tháng 1 năm 2005

Cập nhật:
Lượt xem: 3.533

Trong tháng 1/2005 lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt khoảng 301.072 lượt người, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2004.  

 

Theo một số thị trường chính

Thị trường

Lượt khách

So với cùng kỳ 2004

Trung Quốc

83.703

+ 5,3%

Mỹ

30.160

- 16,7%

Nhật Bản

21.476

- 16,0%

Ðài Loan

21.476

+ 3,3%

Hàn Quốc

25.326

+ 34,4%

Úc

14.908

- 8,2%

Pháp

9.239

+ 16,1%

Campuchia

16.689

+ 153,5%

Anh

6.891

+ 7,4%

Đức

5.614

+ 6,1%

Các thị trường khác

65.590

-

Theo phương tiện đến

Phương tiện

Lượt khách

So với cùng kỳ 2004

Ðường hàng không

190.972

+ 9,1%

Ðường biển

18.312

- 34,5%

Ðường bộ

91.788

+ 7,4%

Theo mục đích

Mục đích

Lượt khách

So với cùng kỳ 2004

Du lịch, nghỉ ngơi

185.555

+ 17,4,2%

Công việc

31.068

- 10,7%

Thăm thân nhân

50.503

- 23,2%

Mục đích khác

33.946

+ 14,1%

 

 

(Nguồn: Tổng cục Thống kê)