Bình Thuận: Thêm gần 1.130 phòng phục vụ du lịch

Cập nhật:
Lượt xem: 1.966

Tính đến tháng 6/2013, trên địa bàn Bình Thuận đã có 217 dự án đầu tư du lịch đi vào hoạt động đón khách, tổng cộng 9.711 phòng lưu trú, so thời điểm cuối năm ngoái đã tăng thêm gần 1.130 phòng. Theo Sở VHTTDL, đến nay cấp thẩm quyền cũng tiến hành xếp hạng cho 153 cơ sở lưu trú với 6.191 phòng.

 

Sea Links Beach Hotel - 1 trong 5 cơ sở lưu trú đạt tiêu chuẩn 5 sao tại Bình Thuận

Trong đó đạt tiêu chuẩn 5 sao có 3 cơ sở (348 phòng), 4 sao có 19 cơ sở (1.962 phòng), 3 sao có 12 cơ sở (891 phòng), 30 cơ sở tiêu chuẩn 2 sao (1.190 phòng), 1 sao có 29 cơ sở (758 phòng) và 60 nhà nghỉ, nhà ở có phòng phục vụ du khách.

Nguồn: : Báo Bình Thuận