Hướng dẫn lập hồ sơ tham dự giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2012

Cập nhật:
Lượt xem: 2.360

- Ngày 03/9/2013, Hiệp hội Du lịch Việt Nam ra công văn số 81/CV-HHDLVN về việc xây dựng hồ sơ bình chọn giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2012.

Giải thưởng Du lịch Việt Nam vinh danh các doanh nghiệp du lịch hàng đầu của Du lịch Việt Nam là giải thưởng uy tín nhất của ngành Du lịch. Giải thưởng này góp phần thúc đẩy phong trào thi đua, nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng sản phẩm dịch vụ và tính chuyên nghiệp của các doanh nghiệp du lịch, phát hiện và tôn vinh các doanh nghiệp tiêu biểu, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Du lịch Việt Nam.

Để thực hiện thành công sự kiện này, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đề nghị các doanh nghiệp lữ hành quốc tế và nội địa, khách sạn 3 – 5 sao trên toàn quốc chuẩn bị và gửi hồ sơ về Hiệp hội Du lịch để tổ chức tham gia bình chọn và tôn vinh các danh hiệu theo địa chỉ Hiệp hội Du lịch Việt Nam, số 58 Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội trước ngày 15/10/2013.

Xem toàn công văn