Tuyên bố chung của Đối thoại cấp cao APEC về Chính sách tạo điều kiện đi lại thuận lợi

Cập nhật:
Lượt xem: 4.911
Từ khóa: Tuyên bố chung,