Ban hành Khung chương trình tập huấn nghiệp vụ du lịch

Cập nhật:
Lượt xem: 3.390

(TCDL) - Ngày 18/12/2012, Tổng cục Du lịch ra Quyết định số 624/QĐ-TCDL về việc ban hành Khung chương trình tập huấn nghiệp vụ du lịch cho thuyền viên, người lái phương tiện và nhân viên phục vụ khách du lịch trên phương tiện thủy nội địa.

Xem chi tiết văn bản