Saigontourist nộp ngân sách 2.150 tỉ đồng

Cập nhật:
Lượt xem: 3.078

Theo thống kê từ Tổng công ty du lịch Sài Gòn (Saigontourist) trong năm 2013 đơn vị đã đón và phục vụ 1.816.500 lượt khách (gồm 1.322.000 lưu trú và 494.500 lượt khách lữ hành, công suất phòng bình quân sạn khối trực tiếp kinh doanh đạt 62,5%), tăng 9,8% so với năm 2012.

Tổng doanh thu toàn Công ty ước đạt 14.450 tỉ đồng, tăng 9,9% so với cùng kì; tổng lãi gộp thực hiện 4.059 tỉ đồng; nộp ngân sách nhà nước khoảng 2.150 tỉ đồng, tăng 10,1% so năm 2012.

Nguồn: : Báo Văn hóa
Từ khóa: Saigontourist, ngân sách,