Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch Bạc Liêu

Cập nhật:
Lượt xem: 13.297

Địa chỉ: 16 Võ Thị Sáu, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Tel: (0291) 3823 886; Fax: (0291) 3956 008

Email: svhttdlbl@baclieu.gov.vn

Website: svhttdl.baclieu.gov.vn

Trung tâm Xúc tiến ĐTTM và Du Lịch Bạc Liêu

Địa chỉ: 56 Nguyễn Huệ, Phường 3, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Tel: (0291) 3979 788