Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang

Cập nhật:
Lượt xem: 18.434

Địa chỉ: 2 Bạch Đằng, TP. Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Tel: (0219) 3866 427, 3866 427; Fax: (0219) 3862 515

Email: svhttdl@hagiang.gov.vn

Website: svhttdl.hagiang.gov.vn

 

Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch Hà Giang

Địa chỉ: Tổ 5, P. Nguyễn Trãi, TP. Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Tel: (0219) 3875 288; Fax: (0219) 3875 488

Email: dulichhagiang@gmail.com

Website: www.hagiangtrade.gov.vn