Sở Du lịch Hải Phòng

Cập nhật:
Lượt xem: 15.142

Địa chỉ: 72 Trần Phú, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

Tel: (0225) 2299 799

Email: sodulich@haiphong.gov.vn

 

Trung tâm Xúc tiến Du lịch Hải Phòng

Địa chỉ: 18 Minh Khai, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

Tel: (0225) 3569 564; Fax: (0225) 3569 565

Email: info@haiphongtourism.gov.vn

Website: www.dulichhaiphong.gov.vn