Sở Du lịch Kiên Giang

Cập nhật:
Lượt xem: 24.069

Địa chỉ: 52 Trần Phú, P. Vĩnh Thanh, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiênn Giang

Điện thoại: (0297) 3781 999, Fax: (0297) 3781 777

Email: dulich@kiengiang.gov.vn

Website: sodulich.kiengiang.gov.vn

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương Mại và Du lịch tỉnh Kiên Giang

Địa chỉ: 222 Trần Phú, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiênn Giang

Điện thoại: (0297) 3877 812, Fax: (0297) 3875 248

Email: kitra@kiengiang.gov.vn

Website: kitra.com.vn