Sở Du lịch Nghệ An

Cập nhật:
Lượt xem: 16.448

Địa chỉ: 7 Đại lộ Lê Nin, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

Tel: (0238) 3841 557; Fax: (0238) 3841 557

Email: dulichna@nghean.gov.vn

Website: ngheantourism.gov.vn

 

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Nghệ An

Địa chỉ: 6 Đào Tấn, Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An

Tel: (0238) 3598 822; Fax: (0238) 3598 377

Email: ttxtdlna@gmail.com, thanhbang288@gmail.com