Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ

Cập nhật:
Lượt xem: 16.429

Địa chỉ: Trần Phú, P. Gia Cẩm, Tp. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Tel: (0210) 3846 390; Fax: (0210) 3848 545

Email: sovhttdl@phutho.gov.vn

Website: svhttdl.phutho.gov.vn

 

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Phú Thọ

Địa chỉ: 691 Trần Phú, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Tel: (0210) 3852 888; Fax: (0210) 3856 888

Email: dulichphutho14@gmail.com

Website: dulichphutho.com.vn