Sở Du lịch Quảng Bình

Cập nhật:
Lượt xem: 12.648

Địa chỉ: 50A Lý Thường Kiệt, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Tel: (0232) 3868 678, Fax: (0232) 3886 367

Email: banbientap.sdl@quangbinh.gov.vn

Website: sdl.quangbinh.gov.vn

 

Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Quảng Bình

Địa chỉ: 58 Nguyễn Hữu Cảnh, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Tel: (0232) 3822 018; Fax: (0232) 3822 035

Email: trungtamttxtdlquangbinh@gmail.com

Website: www.quangbinhtourism.vn