Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh

Cập nhật:
Lượt xem: 43.314

Địa chỉ: 140 Nguyễn Đình Chiểu, P. 6, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (028) 38242 902
Website: sodulich.hochiminhcity.gov.vn

 

Trung tâm Xúc tiến Du lịch thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 140 Nguyễn Đình Chiểu, P. 6, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (028) 3824 2903, Fax: 3829 3056
Email: dulichhcmc@gmail.com