Sở Du lịch Thừa Thiên - Huế

Cập nhật:
Lượt xem: 22.031

Địa chỉ: Tầng 4, 22 Tố Hữu, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế

Điện thoại: (0234) 3820 242; Fax: (0234) 3823 288

Email: sdl@thuathienhue.gov.vn

Website: sdl.thuathienhue.gov.vn

 

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Thừa Thiên - Huế

Địa chỉ: 35 Nguyễn Huệ, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế

Điện thoại: (0234) 3849 944; Fax: (0234) 3826 039