Bắc Giang: Phê duyệt Đề án “Phát triển Du lịch cộng đồng”

Cập nhật:
Lượt xem: 2.846

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định số 81/QĐ- UBND về việc phê duyệt đề án “Phát triển Du lịch cộng đồng tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2014- 2020” với tổng số vốn đầu tư gần 42 tỷ đồng.

Đây là một trong những đề án ưu tiên đầu tư của Chương trình phát triển du lịch Bắc Giang giai đoạn 2011- 2015. Theo đó, Đề án “Phát triển Du lịch cộng đồng tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2014- 2020” đặt mục tiêu xây dựng loại hình du lịch cộng đồng thành sản phẩm du lịch hấp dẫn, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa; giúp người dân giảm nghèo và góp phần thúc đẩy sự phát triển ngành du lịch địa phương.

 

 

Bên cạnh đó, Đề án cũng đưa ra các nhiệm vụ cụ thể về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực làm du lịch cộng đồng, các hoạt động hỗ trợ cơ sở vật chất như đầu tư hạ tầng, đầu tư thiết bị đến từng hộ dân tham gia dự án du lịch cộng đồng, đồng thời thực hiện công tác tuyên truyền quảng bá xúc tiến du lịch.

 

Đề án sẽ được thực hiện trong hai giai đoạn: Giai đoạn từ 2014 - 2016, Bắc Giang sẽ xây dựng mô hình du lịch cộng đồng điểm tại xã An Lạc huyện Sơn Động, giai đoạn 2 từ 2016 - 2020 sẽ tiếp tục lựa chọn một số điểm có tiềm năng tại huyện Lục Ngạn, Sơn Động, Lục Nam và Yên Thế để nhân rộng mô hình.

 

Nguồn: : LangvietOnline