Khánh Hòa: Quy hoạch Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà

Cập nhật:
Lượt xem: 2.911

UBND tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà đến năm 2020 với tổng đầu tư dự kiến là hơn 94 tỷ đồng.

Theo đó, khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà có tổng diện tích tự nhiên trên 19.000ha. Phạm vi xây dựng quy hoạch bao gồm 25 tiểu khu nằm trên địa bàn hành chính 8 xã: Suối Cát, Suối Tân (huyện Cam Lâm); Diên Tân, Suối Tiên (huyện Diên Khánh); Sơn Trung, Sơn Hiệp, Sơn Bình (huyện Khánh Sơn); Khánh Phú (huyện Khánh Vĩnh).

 


Tại Khu bảo tồn, sẽ quy hoạch cụ thể các phân khu chức năng, vùng đệm; khu vực bảo vệ và phát triển rừng; khu vực xây dựng cơ sở hạ tầng; các chương trình điều tra nghiên cứu, bảo tồn, phát triển, theo dõi, giám sát, thu thập, lưu trữ thông tin đa dạng sinh học, chương trình phát triển du lịch sinh thái, phát triển dịch vụ môi trường rừng; bảo tồn, bảo vệ các giá trị văn hóa lịch sử… .

 

Việc quy hoạch này nhằm bảo vệ, bảo tồn nguyên vẹn tài nguyên thiên nhiên đi đôi với phát triển rừng; bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ và phát triển các nguồn gen về động vật và thực vật rừng đặc hữu, quý, hiếm; bảo đảm chức năng phòng hộ đầu nguồn, bảo vệ môi trường sinh thái; thực hiện nghiên cứu khoa học; phát huy thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên, cảnh quan, văn hóa, lịch sử.


Được biết, Hòn Bà được bác sĩ Alexandre Yersin khám phá vào năm 1863 và ông đã cho xây dựng khu nghiên cứu, thực nghiệm nhiều loại cây thuốc có giá trị. Hòn Bà hiện có khoảng 592 loài thực vật bậc cao, thuộc 401 chi và 120 họ; về hệ động vật rừng gồm 255 loài thuộc 88 họ. Trong đó có 41 loài thực vật và 59 loài động vật quý hiếm, có tên trong sách đỏ như: thông hai lá dẹp, voọc chà vá chân đen, vượn bạc má./.

 

Nguồn: : chinhphu.vn