Lượng khách quốc tế đến VN 2 tháng đầu năm 2005

Cập nhật:
Lượt xem: 3.025

Trong tháng 2/2005 lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 283.897 lượt người, giảm 5,7% so với tháng 1. Tính trong 2 tháng đầu năm lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 584.969 lượt người, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2004.  

 

   Theo một số thị trường chính

Thị trường

Lượt khách

So với cùng kỳ 2004

Trung Quốc

141.287

- 5,5%

Mỹ

63.191

+ 10,9%

Nhật Bản

45.389

- 5,5%

Ðài Loan

45.132

+ 9,8%

Hàn Quốc

51.587

+ 41,4%

Úc

27.618

+ 14,1%

Pháp

20.627

+ 32,1%

Campuchia

31.733

+ 153,2%

Anh

14.227

+ 19,7%

Đức

12.505

+ 20,4%

Các thị trường khác

131.673

-

Theo phương tiện đến

Phương tiện

Lượt khách

So với cùng kỳ 2004

Ðường hàng không

383.164

+ 23,7%

Ðường biển

35.576

- 27,0%

Ðường bộ

166.229

+ 2,7%

Theo mục đích

Mục đích

Lượt khách

So với cùng kỳ 2004

Du lịch, nghỉ ngơi

350.006

+ 20,7%

Công việc

62.697

- 17,6%

Thăm thân nhân

104.830

+ 4,3%

Mục đích khác

67.436

+ 25,5%

 

 

(Nguồn: Tổng cục Thống kê)