Hơn 55 triệu USD phát triển hạ tầng du lịch tiểu vùng Mekong

Cập nhật:
Lượt xem: 2.466

Mục tiêu chính của Dự án góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn diện dọc hành lang kinh tế giữa các nước trong khu vực.

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định phê duyệt danh mục Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS)”, vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

 

Dự án có tổng mức đầu tư là 55,08 triệu USD được thực hiện trên các tỉnh: Điện Biên, Lào Cai, Hà Tĩnh, Tây Ninh, Kiên Giang.

 

 

Mục tiêu chính của Dự án góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn diện dọc hành lang kinh tế giữa các nước trong khu vực, đặc biệt là Việt Nam, Lào và Campuchia thông qua việc cải thiện cơ sở hạ tầng, kết nối các tuyến, điểm du lịch và cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường tại một số trung tâm du lịch gần đường biên giới giữa các nước.

 

Đối với Việt Nam, Dự án góp phần phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch, bảo vệ di sản thiên nhiên và di sản văn hóa của Việt Nam nhằm hỗ trợ ngành du lịch của 05 tỉnh trên khai thác thế mạnh với các sản phẩm du lịch đặc thù để quảng bá và thu hút du khách quốc tế, giúp các địa phương phát triển kinh tế-xã hội bền vững, xóa đói giảm nghèo.

 

Dự án được thực hiện từ năm 2014-2019 với 4 cấu phần. Cấu phần 1: Đầu tư nâng cấp và cải tạo hạ tầng cơ sở và các tuyến đường vào các khu du lịch, một số trung tâm giao lưu văn hóa và thông tin du lịch. Cấu phần 2: cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường tại các khu du lịch gần biên giới. Cấu phần 3: Nâng cao năng lực thể chế nhằm thúc đẩy và quản lý tăng trưởng du lịch toàn diện (thực hiện tại các địa phương). Cấu phần 4: Thực hiện Dự án hiệu quả và quản lý.

 

Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đẩy nhanh các thủ tục chuẩn bị đàm phán Dự án, đảm bảo Dự án được đàm phán với ADB vào đầu tháng 4/2014./.

 

Nguồn: : vov.vn