Lượng khách quốc tế đến VN 3 tháng đầu năm 2005

Cập nhật:
Lượt xem: 3.035

Trong tháng 3/2005 lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 292.485 lượt, tăng 3,0% so với tháng 2. Tính trong cả quý I lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 877.455 lượt, tăng 22,8% so với quý I năm 2004.  

 

Theo một số thị trường chính

Thị trường

Lượt khách

So với cùng kỳ 2004

Trung Quốc

211.930

+ 8,9%

Mỹ

94.787

+ 23,0%

Nhật Bản

68.084

+ 8,3%

Ðài Loan

67.698

+ 19,0%

Hàn Quốc

77.381

+ 60,3%

Úc

41.427

+ 28,3%

Pháp

30.941

+ 26,8%

Campuchia

47.599

+ 142,5%

Anh

21.341

+ 21,1%

Đức

18.758

+ 20,2%

Các thị trường khác

197.509

-

Theo phương tiện đến

Phương tiện

Lượt khách

So với cùng kỳ 2004

Ðường hàng không

574.746

+ 34,3%

Ðường biển

53.364

- 26,5%

Ðường bộ

249.344

+ 16,2%

Theo mục đích

Mục đích

Lượt khách

So với cùng kỳ 2004

Du lịch, nghỉ ngơi

525.009

+ 37,2%

Công việc

94.046

- 19,9%

Thăm thân nhân

157.245

+ 19,5%

Mục đích khác

101.156

+ 22,1%

 

 

(Nguồn: Tổng cục Thống kê)