Lượng khách quốc tế đến VN 4 tháng đầu năm 2005

Cập nhật:
Lượt xem: 3.023

Trong tháng 4/2005 lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 286.076 lượt, tăng 11,0% so với tháng 3. Ước tính trong 4 tháng đầu năm lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 1.128.771 lượt, tăng 20,1% so với cùng kỳ năm 2004.  

 

Theo một số thị trường chính

Thị trường

Lượt khách

So với cùng kỳ 2004

Trung Quốc

246.066

- 3,1%

Mỹ

115.161

+ 18,6%

Nhật Bản

93.579

+ 22,0%

Ðài Loan

89.741

+ 14,1%

Hàn Quốc

101.390

+ 60,1%

Úc

51.024

+ 19,5%

Pháp

45.556

+ 33,5%

Campuchia

62.751

+ 144,4%

Anh

28.574

+ 20,2%

Đức

26.640

+ 32,9%

Các thị trường khác

268.289

-

Theo phương tiện đến

Phương tiện

Lượt khách

So với cùng kỳ 2004

Ðường hàng không

744.369

+ 32,9%

Ðường biển

76.126

- 24,5%

Ðường bộ

308.276

+ 10,4%

Theo mục đích

Mục đích

Lượt khách

So với cùng kỳ 2004

Du lịch, nghỉ ngơi

675.459

+ 35,5%

Công việc

132.256

- 18,6%

Thăm thân nhân

185.169

+ 11,9%

Mục đích khác

135.887

+ 19,5%

 

 

(Nguồn: Tổng cục Thống kê)