Lượng khách quốc tế đến VN 5 tháng đầu năm 2005

Cập nhật:
Lượt xem: 3.053

Trong tháng 5/2005 lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 269.653 lượt, tăng 0,9% so với tháng 4. Ước tính trong 5 tháng đầu năm lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 1.379.684 lượt, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm 2004.  

 

Theo một số thị trường chính

Thị trường

Lượt khách

So với cùng kỳ 2004

Trung Quốc

302.439

- 5,0%

Mỹ

134.243

+ 14,2%

Nhật Bản

110.824

+ 17,8%

Ðài Loan

111.129

+ 9,6%

Hàn Quốc

126.262

+ 59,4%

Úc

61.627

+ 21,5%

Pháp

57.090

+ 39,4%

Campuchia

68.965

+ 105,3%

Anh

34.980

+ 21,6%

Đức

31.643

+ 39,5%

Các thị trường khác

340.482

-

Theo phương tiện đến

Phương tiện

Lượt khách

So với cùng kỳ 2004

Ðường hàng không

899.771

+ 30,6%

Ðường biển

96.481

- 18,4%

Ðường bộ

383.432

+ 10,0%

Theo mục đích

Mục đích

Lượt khách

So với cùng kỳ 2004

Du lịch, nghỉ ngơi

826.510

+ 35,8%

Công việc

171.853

- 16,6%

Thăm thân nhân

213.008

+ 7,0%

Mục đích khác

168.313

+ 18,9%

 

 

(Nguồn: Tổng cục Thống kê)