Lượng khách quốc tế đến VN tháng 1 năm 2006

Cập nhật:
Lượt xem: 3.023

Trong tháng 1/2006 lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 349.000 lượt, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm 2005.  

 

Theo một số thị trường chính

Thị trường

Lượt khách

So với T1/2005

Trung Quốc

69.569

- 16,9%

Mỹ

44.440

+ 47,3%

Hàn Quốc

38.758

+ 53,0%

Nhật Bản

29.241

+ 36,2%

Úc

21.790

+ 46,2%

Ðài Loan

20.086

- 6,5%

Campuchia

18.356

+ 10,0%

Pháp

11.127

+ 20,4%

Canada

10.155

+ 38,7%

Thái Lan

8.353

+ 36,0%

Các thị trường khác

77.125

-

Theo phương tiện đến

Phương tiện

Lượt khách

So với T1/2005

Đường không

245.785

+ 28,7%

Đường biển

18.773

+ 2,5%

Đường bộ

84.442

- 8,0%

Theo mục đích

Mục đích

Lượt khách

So với T1/2005

Du lịch, nghỉ ngơi

208.662

+ 12,5%

Công việc

49.913

+ 60,7%

Thăm thân nhân

57.448

+ 13,8%

Mục đích khác

32.977

- 2,9%

 

 

(Nguồn: Tổng cục Thống kê)