Bình Thuận: Tánh Linh mời gọi phát triển du lịch

Cập nhật:
Lượt xem: 3.359

Với mục tiêu phát triển du lịch theo hướng đa dạng hóa nhiều loại hình, phù hợp mọi thành phần, mọi đối tượng du khách, Tánh Linh đang nỗ lực tập trung khuyến khích, mời gọi đầu tư...

Thác Trượt

Tiềm năng

Tánh Linh có hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông cơ bản đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội. Trên địa bàn còn có khá nhiều cảnh quan thiên nhiên, có tiềm năng phát triển các loại hình du lịch, đặc biệt là du lịch sinh thái như: thác Bà, hồ Biển Lạc, thác Mưa Bay, thác Trượt, hồ thủy điện... Ngoài những thắng cảnh đẹp của thiên nhiên, nơi đây còn có di tích lịch sử trong hai cuộc kháng chiến. Đánh dấu mốc lịch sử đó là di tích chiến thắng Hoài Đức - Bắc Ruộng, đã được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng Di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia và Khu căn cứ địa Nam Sơn (La Ngâu)...

Bên cạnh những ưu đãi của thiên nhiên, thực tế cho thấy ngành du lịch tại Tánh Linh vẫn còn nhiều khó khăn, tồn tại, yếu kém. Việc triển khai quy hoạch, xây dựng khu du lịch sinh thái còn chậm. Môi trường đầu tư và phát triển du lịch còn nhiều khó khăn, đặc biệt là hệ thống kết cấu hạ tầng. Sản phẩm du lịch hầu như chưa có, nhiều giá trị văn hóa đặc trưng của vùng miền, địa phương chưa được khai thác và tôn tạo. Trong khi đó, địa phương đang trong tình trạng thiếu vốn đầu tư; hạn chế về kinh nghiệm, dẫn đến thu hút đầu tư phát triển du lịch từ trong và ngoài tỉnh chưa đáp ứng được yêu cầu.

Nỗ lực phát triển du lịch nhiều loại hình

Thời gian qua, huyện đã triển khai thực hiện chương trình hành động về phát triển du lịch trên địa bàn đến năm 2015. Cụ thể, tập trung chỉ đạo lập quy hoạch tổng thể phát triển du lịch giai đoạn 2011 - 2015 và điều chỉnh, bổ sung các địa danh du lịch sinh thái như: thác Mưa Bay, thác Đầu Trâu, thác Trượt (xã Đức Phú), lòng hồ Đa Mi (xã La Ngâu), hồ Biển Lạc (xã Gia An). Riêng Khu du lịch sinh thái Thác Bà có quy mô 250 ha với nhiều loại hình sản phẩm du lịch chất lượng cao đã được UBND tỉnh phê duyệt đang kêu gọi các nhà đầu tư.

Theo ông Huỳnh Thái Dương - Phó Bí thư Huyện ủy Tánh Linh, đến nay địa phương đã xây dựng hoàn chỉnh kế hoạch quy hoạch tổng thể các cụm du lịch, xác định rõ các khu, điểm, tuyến và các loại sản phẩm; hoàn chỉnh kế hoạch quy hoạch tổng thể phát triển du lịch sinh thái trên địa bàn huyện, tạo môi trường thuận lợi để thu hút nhà đầu tư. Đồng thời, tiếp tục đề nghị bổ sung khu vực Núi Long, xã Đồng Kho vào quy hoạch tổng thể phát triển du lịch, giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020 của tỉnh. Tập trung xây dựng kế hoạch hình thành và phát triển các khu vui chơi giải trí gắn với các cụm, điểm du lịch như hồ Biển Lạc, lòng hồ Đập dâng Tà Pao...

Trước mắt, trong giai đoạn 2014 - 2015 và định hướng đến năm 2020, địa phương bổ sung hoàn chỉnh kế hoạch quy hoạch tổng thể phát triển du lịch sinh thái trên địa bàn huyện, các địa danh du lịch sinh thái, văn hóa lịch sử như cụm thác xã Đức Phú, lòng hồ đập dâng Tà Pao, xã Đồng Kho; Bia Chiến thắng Hoài Đức - Bắc Ruộng thành cụm du lịch liên hoàn, bổ sung vào đề án phát triển du lịch giai đoạn 2015 - 2020 của tỉnh. Tập trung khuyến khích, mời gọi đầu tư phát triển du lịch sinh thái ở cụm Thác Bà và hồ Đa Mi đã được phê duyệt trong đề án phát triển du lịch của tỉnh; bổ sung đưa vào quy hoạch du lịch sinh thái khu vực cụm Thác xã Đức Phú, Núi Long xã Đồng Kho...

Nguồn: : Báo Bình Thuận